Pages

Wednesday, 8 June 2016

ALAT UKUR YANG BETUL

Siapkan tugasan bab 1 dI library lingkungan 2 UKM Bangi


Kajian yang baik bermula dengan pengukuran yang baik.Alat ukur bukanlah sewenangnya boleh dibina hanya kerana ingin memenuhi kehendak pengkaji. Dalam keadaan tertentu, alat ukur yang sedia ada tidak sesuai digunakan dalam konteks kajian kita. Maka, kita perlu menghasilkan satu alat ukur yang tepat dengan kajian yang kita jalankan. Namun, sejauh mana kita mampu membina satu alat ukur yang mampu dikatakan valid dan reliable.Ibaratnya kita cuba membuat skala KERETA tetapi kita membina item yang merujuk pada MOTOSIKAL.  “saya diperbuat daripada besi” dan “saya mempunyai roda” tidak sesuai digunakan untuk mengukur KERETA sahaja tapi merupakan antara item umum yang juga dipunyai oleh LORI dan BAS. Apa yang lebih sukar, istilah yang pengkaji gunakan biasanya sesuai dengan laras pemikiran pengkaji namun tidak sesuai digunakan untuk responden. Sebagai contoh pengkaji dalam bidang Pendidikan Islam mungkin merasakan istilah “saya membaca al-Quran dengan TARTIL” itu mudah difahami. Namun, sekiranya ia digunakan kepada responden pelajar sekolah rendah, maksud TARTIL sukar untuk difahami.Bagaimanakah pembinaan alat ukur yang sebenar??Setiap alat ukur yang dibina hendaklah berlandaskan landasan teori yang mantap (DEDUKTIF). Andainya alat ukur dibina tidak mempunyai teori yang jitu, pengkaji boleh menggunakan LR & pendapat pakar (INDUKTIF). Siapakah pakar merupakan satu persoalan yang hanya boleh ditentukan berdasarkan skop kajian kita. PAKAR KANSER pastinya bukanlah pakar dalam kajian pembinaan alat ukur bidang mekanikal. Seorang JURUTEKNIK biasa adakalanya pakar yang lebih valid dalam bidang teknikal. Di sinilah kesahan kandungan dibina dengan merujuk item pada sekumpulan pakar.Bagaimana pula untuk analisis kesahan konstruk??Analisis statiskal seperti EFA dan CFA merupakan antara analisis yang boleh digunakan. Analisis korelasi setiap item boleh menggunakan perisian seperti SPSS dan AMOS. Apabila alat ukur diedarkan kepada kumpulan sasaran, mungkin didapati item mengukur KERETA tadi difahami untuk mengukur LORI. Maka, di sinilah perlu kepada justifikasi LR, teori yang kukuh serta kembali kepada maklum balas pakar.Jadi, apakah alat ukur yang baik?Konsep dan statistik perlu seiring betul. Konsep yang betul perlu diikuti dengan analisis statistik yang mantap untuk dibuktikan secara empirikal. Sekiranya anda perlu membina satu alat ukur tersendiri, baca dan fahami isu psikometrik. Kenali istilah kesahan kandungan, kesahan konstruk, kesahan muka, kesahan kiriteria, kesahan konvergen dan kesahan diskriminan.. Begitu juga isu kebolehpercayaan jangan diabaikan.

Andai kata anda perlu melakukan analisis CTT lakukan, namun anda juga boleh cuba untuk explore IRT seperti RASCH MODEL yang banyak digunakan dalam kajian terkini.
3 KAD STUDENT digunakan sepanjang pengajian Kedoktoran 2016-2019

No comments:

Post a Comment